Serbian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Romanian Russian Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
Home Mašine Kater & CNC JD CNC graverica

CNC graverica JD

Opis

CNC graverica ili graver mašina JD-CE služi za sečenje pvc ploča, klirita, može seći drvo...Ova CNC graver mašina se proizvodi u tri modela, isključivo prema veličini materijala za gravuru na kome se može izvršiti sečenje: JD-1212CE, JD-1216CE i JD-1318CE.

JD_CNC_graverica

Karakteristike

~Osnova CNC sistema je razvijena na WIN CE sistemu koji je posebno autorizovan i kao takav ugrađen u mašinu za graviranje. Ovaj sistem je pogodan za razvoj i nadogradnju.
~Usklađenost softvera i hardvera. Dovoljno je da imate laptop sa memorijaom od sveha 64MB i pentium matičnom pločom, pa će takav operativni sistem u potpunosti komandovati mašinom.
~Proces primanja podataka se odvija preko unutrašnje jedinice do koje korisnik CNC graverice dolazi preko USB porta ili mrežne veze, zadajući odgobarajuću sliku putem laptopa. Mrežna veza omogućava da se proces graviranja izvrši i sa udaljenog računara.
~Prethodno zadati predmet(crtež), koji će biti graviran, se proračunava preko naprednog sistema trodimenzionalnih kriva, pa se na taj način garantuje velika preciznost i brzina nosača alata i same glave za graviranje, tj. besprekorno kretanje po x,y,z osi klizajućih nosača.
~Uprošćeni sistemski parametri čine operativni rad lakim, kako za učenje, tako i za korišćenje.
~Mašina za graviranje je u stanju da neprekidno vrši gravuru bez mogućnosti da se alat ošteti ili polomi.
~Funkcijom kontrole preko povratne veze greške pri radu će biti automatski prijavljene.Napredna funkcija ''pred-pripreme'' ispraviće greške u svakom trenutku, a pre početka rada.
~Sastav mašine je napravljen od visoko-kvalitetnog čelika sa integrisanom tehnologijom sečenja pa su visoka preciznos i brzina garantovane.
~Primena: procesi reklamiranja, modelovanje (npr. arhitaktonski modeli), giftovi...

Graverica-CNC-1216CE

granicnik

Aplikacije

Specifikacija

Predmet Karakteristike
JD-1212CE JD-1216CE JD-1318CE
Radna površina 1550x1320mm 2000x1320mm 2200x1440mm
Opseg kretanje noža 1200x1200x90mm 1600x1200x90mm 1800x1300x90mm
Maksimalna brzina 7,5m/min
Vreteno za graviranje 1500W
Brzina obrtaja vretena 6000-24000 obr/m
Način primanja podataka Mrežno ili USB
Memorija 64MB
Format rada ØG code ili ØHPGL
Sečenje 3,175mm ili 6mm
Napajanje 220V / 50HZ
Snaga 600W
Sistem upravljanja Stepper
Težina 380kg